Visie

Ik zie in elk kind een prachtig en uniek mens.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat geen enkel kind op dezelfde manier denkt of leert. Ik zie het als mijn taak kinderen te ondersteunen bij het onderzoeken van hun eigen kwaliteiten zodat zij deze optimaal kunnen benutten.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat al het leren en het ontwikkelen begint bij de ontwikkeling van de motoriek en het centrale zenuwstelsel. Als hier ergens haperingen zijn opgetreden is het van groot belang ervoor te zorgen dat deze motoriek alsnog goed op gang geholpen wordt.

Hiervoor werk ik met de ontzettend mooie en effectieve methode van Svetlana Masgutova. Zij heeft jaren onderzoek gedaan naar de effecten van reflexen op gedrag en leervermogens. Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat reflexen inderdaad in verband gebracht kunnen worden met gedrags- en/of leerproblematiek.

Door de achtergebleven of ontregelde reflexen alsnog of opnieuw te integreren wordt het kind (maar ook volwassenen) in staat gesteld te groeien en zich verder te ontwikkelen.