23 november 2016

Beelddenken

Wat is beelddenken?

Beelddenken gaat over de wijze waarop een kind leert. Iedereen wordt geboren als beelddenker en gebruikt dat in meer of mindere mate. Pas rond het 4e jaar gaat de de talige kant van het brein (linker hersenhelft) zich ontwikkelen. Taal is bedacht en een aangeleerd proces. Op scholen wordt na groep 3 bijna volledig overgeschakeld naar talig lesgeven. De kinderen die hier nog niet aan toe zijn zie je dan ook vaak vastlopen in groep 4 of later. De lessen worden dan niet meer geïllustreerd met beelden en het kind dat (nog niet) zo talig is, moet veel meer moeite doen om de lesstof te begrijpen en bij te houden. Faalangst ligt op de loer. Leert een kind bij voorkeur door woorden of door beelden? Het kind met een visuele leerstijl is niet minder intelligent, maar leert en denkt anders.

Het helpt deze kinderen enorm als er op school (en thuis ook) kleine aanpassingen worden gedaan.

Overzicht bieden

Ze werken namelijk precies andersom. Als ze het grote geheel zien, vallen de details op hun plek. In hun brein wordt het een chaos als ze verschillende details horen. Ze kunnen de details niet plaatsen.Met andere woorden heeft een kind een auditieve leerstijl of een visuele leerstijl. Uiteraard maakt een kind gebruik van alle leerstijlen, dus ook de kinesthetische (met het gevoel) en digitale (met het verstand). Maar de meeste kinderen hebben wel een voorkeur. In het geval dit een visuele leerstijl is, wordt dit beelddenken genoemd. Op zich hoeft het hebben van een visuele leerstijl geen reden te zijn om vast te lopen op school. In combinatie met andere factoren ontstaan er mogelijk wel problemen:

  • de lesstof wordt heel talig aangeboden
  • de leerkracht werkt vanuit de details naar uiteindelijk grote geheel toe, terwijl een beelddenker eerst “het plaatje”  nodig heeft van het grote geheel om hier naar toe te kunnen werken en de details die de leerkracht geeft te snappen.
  • Grote hoeveelheid “woorden” zorgt ervoor dat het kind de inhoud van de tekst niet meer kan overzien.

Bekijk het filmpje “Een beelddenker in de klas” op Leraar24

Is mijn kind een beelddenker?

2016-11-23_09-46-36Oftewel heeft uw kind als voorkeur een visuele leerstijl? In grote lijnen herkent u een beelddenker aan de volgende punten:

   1. Is goed in puzzelen.
   2. Houdt veel van de TV en/of spelcomputer.
   3. Speelt graag met constructiespeelgoed (Lego e.d.).
   4. Heeft een levendige verbeelding en gaat daardoor makkelijk op gaan in zijn/haar fantasiewereld.
   5. Wordt makkelijk afgeleid.
   6. Moet je instructies vaak herhalen voordat taken worden uitgevoerd?
   7. Heeft weinig zichtbaar geoefend om te leren lopen en fietsen.
   8. Wiebelt veel.
   9. Leert door experimenteren. Eerst doen en dan pas denken.
   10. Herinnert zich gebeurtenissen gedetailleerd (zelfs van jaren geleden).
   11. Heeft Moeite met het vasthouden van een pen, slecht handschrift.
   12. Gevoelig voor prikkels: etiketten moeten uit kleding geknipt worden.

Als u een kind in meerdere punten herkent, is het aannemelijk dat het kind een visuele leerstijl heeft.

2016-11-23_09-45-33